رستوران گردی

مشتری ما را زنده نگه می‌دارد؛ مصاحبه با نادر رفتاری، مدیر رستوران رفتاری

رستوران رفتاری را که همزمان با نایب یکی از کبابی‌های معروف تهران بود، حاج علی اکبر رفتاری در سال 1289 در زیر بازارچه قوام‌الدوله در میدا ...