اطلاعیه اسنپ فود اکسپرس اصفهان: شرایط جدید همکاری

دسته بندی: اطلاعیه
به این مقاله امتیاز دهید

سفیران محترم اسنپ فود اصفهان

در راستای بهبود شرایط کاری برای شما عزیزان بعد از افزایش قیمت سوخت، شرایط جدید همکاری به شرح زیر خواهد بود:

1- سهمیه رسمی سوخت:
سفیران محترمی که در ماه بیش از 200 کیلومتر پیمایش داشته باشند، به ازای هر 100 کیلومتر، مابه التفاوت 2.5 لیتر بنزین (معادل 3750 تومان)، به صورت نقدی دریافت خواهند کرد.
اولین پرداختی سهمیه سوخت برای مسافت طی شده از تاریخ 24 آبان تا پایان آذر ماه خواهد بود تا انتهای دی ماه واریز خواهد شد.

2- محاسبه هزینه سفر به صورت زیر تغییر خواهد کرد:

کرایه پایه هر سفر (به ازای مسافت های 0 تا 2 کیلومتر): 5500 تومان
افزایش کرایه به ازای هر کیلومتر افزایش مسافت کیلومتر: 500 تومان
کیلومتر ها به بالا گرد می شوند ( 1.5 کیلومتر، 2 کیلومتر محاسبه خواهد شد)

برای مثال برای مسافت 2.5 کیلومتر:
5500 تومان( کرایه پایه) + 500 تومان = 6000 تومان

تبصره: مبلغ پایه سفیرانی که که کمتر از 3 ماه سابقه داشته و کمتر از 1000سفر رفته باشند، به روال قبل محاسبه خواهد شد.

3- پاداش عید:
500هزار تا 1 میلیون تومان پاداش عید برای سفیرانی که از 15 دی ماه تا پایان سال بیشتر از 1000 سفر داشته باشند.
جزئیات بیشتر در خصوص پاداش عید، تا پایان دی ماه اعلام خواهد شد.